Obchodní podmínky

Tyto webové stránky jsou tržištěm. Vlastník má hmotné finanční spojení s dodavatelem zboží, na které je na stránkách odkazováno, neboť dostává odměnu za kliknutí na reklamu nebo za prodej produktu (produktů). Neneseme odpovědnost za vrácení výrobků, podporu související s výrobky a jejich přepravu. Pokud nejste se zbožím, které jste obdrželi, plně spokojeni, obraťte se prosím přímo na poskytovatele zboží. Tyto webové stránky poskytují zprostředkovaně prostřednictvím určeného softwaru a webových stránek určité marketingové, reklamní, propagační a související služby. Tyto podmínky používání upravují přístup uživatelů k magnetictrackermini.com a její používání. Uživatelé musí s těmito podmínkami souhlasit před použitímmagnetictrackermini.com


Poskytovatel produktu nese plnou odpovědnost, pokud jde o vaši objednávku. Podmínky produktů uvedených na těchto stránkách naleznete na níže uvedeném odkazu poskytovatele:


O našich stránkách


Toto je reklama, nikoliv skutečný zpravodajský článek, blog nebo aktualizace v oblasti ochrany spotřebitele.


magnetictrackermini.com je provozována profesionály a jejím účelem je umožnit lidem vyžádat si nabídky nebo informace o produktu nebo službě zobrazené nebo vybrané na těchto stránkách.


Služba, kterou naše stránky poskytují, spočívá ve spojení lidí, kteří se chtějí dozvědět více o službě, s poskytovateli třetích stran. Používáním našich webových stránek chápete a souhlasíte s tím, že jste výhradně zodpovědní za vlastní hodnocení, rozhodnutí a posouzení toho, zda navážete spolupráci s poskytovateli služeb nebo budete s poskytovateli služeb jakkoli jinak komunikovat.


Zásady ochrany osobních údajů


Společnost není povinna prověřovat ani jinak ověřovat jakékoli informace týkající se třetích stran a/nebo uživatelů, produktů nebo jakékoli jiné funkce související s magnetictrackermini.com, a proto byste měli být obezřetní a provádět vlastní zkoumání a prověřování předtím, než se s kýmkoli spojíte prostřednictvím Služeb nebo magnetictrackermini.comnebo s kýmkoli jinak komunikujete.


Společnost se výslovně zříká jakékoli odpovědnosti a vy výslovně zbavujete společnost jakékoli odpovědnosti za jakékoli spory, nároky, žaloby, zranění, ztráty, škody a/nebo škody vyplývající z a/nebo jakkoli související s Třetími stranami, produkty, službami a domena.com nebo vaší interakcí či jednáním s jakoukoli Třetí stranou, včetně, ale nikoli výhradně, jakéhokoli jednání a/nebo opomenutí Třetích stran, které jakýmkoli způsobem využívají služby nebo společnost nebo jsou s nimi spojeny. Používáním magnetictrackermini.com berete na vědomí, že jste výhradně zodpovědní za takové používání a za spojení, interakce, nákupy nebo jakékoli jiné kroky, které provedete, a že veškeré používání služeb nebo magnetictrackermini.comje na vaše vlastní riziko.


Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, společnost vám neprodává, nelicencuje ani jinak nezpřístupňuje žádné produkty ani služby a nenese žádnou odpovědnost za jakékoli produkty nebo služby, které jste si zakoupili od jakékoli třetí strany, mimo jiné s ohledem na jakoukoli podporu a údržbu, selhání, chyby, poruchy, škody nebo náklady jakéhokoli druhu. Informace, které najdete na těchto stránkách, mají pouze informativní charakter a nenahrazují radu odborníka. Odkazujeme na produkty a služby, jejichž nejsme výrobci ani přímými dodavateli. Všechny ochranné známky, obrázky a autorská práva třetích stran na této stránce jsou použity za účelem srovnávací reklamy, kritiky nebo recenze.


Hypertextové odkazy třetích stran


Naše webové stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy. Pokud na tento hypertextový odkaz kliknete, opustíte naše webové stránky a přejdete na webové stránky jiné společnosti. V tomto okamžiku nemá společnost magnetictrackermini.com žádný vliv na služby nabízené danou webovou stránkou ani na její metody. Tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou zcela oddělené od našich zásad ochrany osobních údajů. Naše zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze údajů zpracovávaných společností magnetictrackermini.com Společnost magnetictrackermini.com proto nenese žádnou odpovědnost za služby a/nebo webové stránky třetích stran nebo jejich metody a/nebo obsah.


Zřeknutí se odpovědnosti za výdělky


Vlastník těchto webových stránek má hmotné finanční spojení s poskytovateli služeb, na které se na stránkách odkazuje, neboť dostává odměnu za kliknutí na reklamy nebo za prodej produktů či služeb.


Kontaktujte nás


Sečteno a podtrženo, i když je naší prací testovat vybrané produkty a poskytovat na ně svůj názor, jsme stejní jako vy. Rádi sledujeme technologické trendy, jsme rodiče, milujeme gadgety, jsme majitelé domácích mazlíčků, jsme kutilové a máme vášeň pro usnadnění našich životů prostřednictvím chytrého nákupu.


Změny našich podmínek


Zásady ochrany osobních údajů